Školící pracoviště termografie

Schválené školicí pracoviště ATD ČR v oboru termodiagnostiky

Náplň práce

  • vykonává školící a vzdělávací proces určený k přípravě na certifikaci osob na výkon funkce TECHNIK DIAGNOSTIK TERMOGRAFIE (dle ČSN ISO 18436)
  • poskytuje nezávislou odbornou pomoc absolventům
  • organizuje profesní setkání certifikovaných osob nebo další specifické semináře či školení nutné pro proces recertifikace

podrobnosti na www.atdcr.cz

Vzdělávací programy v rámci celoživotního vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni

Náplň práce

podrobnosti na czv.zcu.cz

Aktuální kurzy

Technik diagnostik termografie - kategorie I.

Příprava na složení certifikační zkoušky dle požadavkového listu na uchazeče o certifikaci osob pro funkci Technik diagnostik termografie - kvalifikační kategorie I
15. 6. - 18. 6. 2020
Plzeň
20 000 Kč bez DPH

O nás

logo NTC

Nové technologie - výzkumné centrum (NTC) vzniklo při Západočeské univerzitě v Plzni v roce 2000 pro podporu výzkumu a vývoje v západočeském regionu.

Hlavní činností pracoviště je výzkum a vývoj zaměřený na průmyslové aplikace. Po odborné stránce se jeden z výzkumných směrů soustřeďuje na průmyslovou termografii-termometrii. Jedná se o oblast, kterou spojuje fyzika procesů infračerveného záření a jeho interakce s materiálem.

Jako univerzitní pracoviště se věnuje také vzdělávacím aktivitám. Pracovníci garantují výuku některých odborných předmětů. Špičkové technické vybavení pracoviště pro měření tepelných procesů a pro laserové zpracování materiálů je využíváno pro řešení bakalářských, diplomových a disertačních prací studentů. Významnou složkou vzdělávacích a výukových aktivit se postupně také stává školení pracovníků průmyslových firem.

Potřebujete poradit?